pierrot*
lumos maxima
60 icons - autumn, stock icons